Print
Download

BoekingsvoorwaardenBoekingsvoorwaarden

Algemeen
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van tenten die met FarmCamps B.V. (gevestigd aan de Kerkstraat 14, 1404 HH te Bussum, hierna “FarmCamps”) worden gesloten op de bij FarmCamps aangesloten boerderij locaties (“hierna Camps”).

Er komt definitief een overeenkomst tot stand tussen jou en FarmCamps met betrekking tot de verhuur van een tent als je i) akkoord gaat met deze Boekingsvoorwaarden FarmCamps en ii) je telefonisch of via de FarmCamps website www.farmcamps.nl je boeking definitief maakt en de boekingsbevestiging hebt ontvangen.

1. Je vakantie boeken

1.1 Het boeken van je vakantie

Je kunt zowel online als telefonisch je vakantie boeken. Onderdeel van het boekingsproces is de betaling van de reissom. Bij boeking dient direct 50% van de totale reissom direct online per iDEAL of creditcard betaald te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor aankomst te zijn betaald via iDEAL of creditcard op www.myfarmcamps.nl, anders vervalt de boeking. Indien je een boeking maakt binnen 10 weken voor aankomst dient de totale reissom direct bij boeking online betaald te worden. De boeking is voor zowel jou als FarmCamps bindend. Naast bevestiging via de website of de medewerker van FarmCamps bij boeking, ontvang je na boeking een e-mail met boekingsinformatie en inloggegevens om op de website van www.MyFarmCamps.nl je boeking te bekijken en waar mogelijk en desgewenst te wijzigen. Krijg je niet binnen 24 uur na boeking voornoemde email, dan word je verzocht contact op te nemen met FarmCamps.

1.2 Herroepingsrecht

FarmCamps wijst je erop dat de boeking die je maakt wettelijk definitief is. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) is hierbij niet van toepassing.

1.3 Hoofdboeker

De hoofdboeker van de vakantie moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het (e-mail) adres van de hoofdboeker.

1.4 Maximaal toegestane personen

Bewoning van de door jou geboekte tent met meer dan bij boeking opgegeven aantal personen (inclusief kinderen en baby’s) en meer dan het maximaal aantal toegestane personen bij een geboekte FarmCamps tent is niet toegestaan. De campingbeheerder kan in dit geval weigeren de extra bezoekers toe te staan. Het is toegestaan om overdag bezoekers te ontvangen mits dit vooraf wordt goedgekeurd door de campingbeheerder en tegen betaling van het op de camping geldende tarief per persoon per dag, direct ter plaatse te betalen.

1.5 Huurperiode

De huurperiode wordt overeengekomen bij je boeking en loopt van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Bij een kort weekend eindigt het verblijf op zondag om 17.00 uur.  

2. Annuleren of wijzigen

Het kan gebeuren dat je de geboekte vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dien je dit via e-mail of telefonisch (tijdens kantooruren) aan FarmCamps door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee.

2.1 Annuleren

Indien je de geboekte vakantie moet annuleren dan geldt dat je naast de verschuldigde reserveringskosten ook de volgende bedragen verschuldigd bent: a) bij annulering eerder dan 40 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de tenthuur en 100% van de reserveringskosten; b) bij annulering tussen 40 en 7 dagen voor de dag van aankomst: 75% van de tenthuur en 100% van de reserveringskosten; c) bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van aankomst: 100% van de totale reissom; d) bij voortijdige beëindiging van het verblijf: 100% van de reissom. FarmCamps zal, indien van toepassing, zorgdragen voor terugbetaling van (een deel van) de reeds betaalde reissom binnen twee weken op de door jou opgegeven bankrekening.

2.2 Wijzigen

Na de totstandkoming van de boeking kun je via je persoonlijke inlogcode op de website (www.myfarmcamps.nl) tot 24 uur voor aankomst bepaalde zaken wijzigen zoals: i) het bijboeken van diensten en activiteiten en ii) het wijzigen van je persoonlijke gegevens. Indien er een extra medereiziger bijkomt, dan zijn hieraan extra kosten (toeristenbelasting en bedlinnen) verbonden. Deze wijzigingen dienen direct online betaalt te worden op www.myfarmcamps.nl. Indien je je vakantie wilt verplaatsen naar een andere datum, dan kan dit tot 4 weken voor aankomst, binnen het betreffende seizoen. Hiervoor brengen wij wel € 32,50 wijzigingskosten in rekening.

2.2.1 Wijzigen hoofdboeker

Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Wij kunnen dan de reservering voor je wijzigen. Dit dient altijd telefonisch te geschieden. Voor deze wijziging brengen wij wijzigingskosten van € 32,50 in rekening. De hoofdboeker dient dit telefonisch aan FarmCamps door te geven. Voor verrekening van de al betaalde reissom dient de hoofdboeker zelf zorg te dragen.

2.3 Annulering door FarmCamps

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan FarmCamps de boeking voor aankomstdatum opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de boeking niet meer plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge beëindiging van de activiteiten (aanbod Camp), al dan niet op eigen initiatief, door de camp beheerder etc. FarmCamps brengt je hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of via e-mail op de hoogte. FarmCamps biedt je in dat geval minstens een gelijke accommodatie aan tegen dezelfde reissom. FarmCamps is verder niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit deze annulering.

3. Prijzen

3.1 Reissom

De reissom bestaat uit de op de website en in de boekingsbevestiging vermelde huurprijzen per tent. De huurprijs is inclusief verbruik van elektra, water, gas, BTW en een gratis huishoudpakket per overeengekomen periode. Daarnaast kunnen er extra diensten en activiteiten worden geboekt voorafgaand aan de reis of, in geval van toepassing, ter plaatse, welke dan wel vooraf of, in geval van toepassing ter plaatse, betaald dienen te worden. Voor informatie over het boeken van deze extra diensten zie www.myfarmcamps.nl.

3.2 Overige kosten

Dit zijn de verplichte reserveringskosten van € 25,00 per boeking, de kosten voor bedlinnen (€ 6 p.p.), eindschoonmaak (€ 20 voor een tent zonder badkamer en € 30 voor een tent met badkamer) en Toeristenbelasting. Laatstgenoemde kosten zijn afhankelijk van de gemeente waarin de boerderij ligt en het aantal personen dat ten minste een nacht in de tent verblijft.

4. Reisinformatie

4.1 Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kun je vanaf 15.00 uur inchecken. Op de dag van vertrek dien je de tent om 10.00 uur te verlaten (bij vertrek op zondag is dat 17.00 uur). Bij aankomst op de FarmCamps boerderij dient de hoofdboeker zichzelf te melden bij de campingbeheerder. Laatstgenoemde zal je verwelkomen en de incheck werkzaamheden uitvoeren. Bij vertrek dient de hoofdboeker zich af te melden voor vertrek bij de campingbeheerder, zodat deze zijn uitcheck werkzaamheden kan uitvoeren.

4.2 Huisdieren

In de beschrijving van de Camps op onze website vermelden wij of het meenemen van een huisdier is toegestaan of niet. Je dient bij de boeking aan te geven indien er een huisdier meereist. In geval je een hond mee wilt nemen, is er maar 1 hond per tent toegestaan. Indien je een huisdier meeneemt betaal je € 25 extra voor de eindschoonmaak van de tent.

5. Klachten

Wij maken onderscheid in klachten voorafgaand aan je vakantie en klachten naar aanleiding van je verblijf.

5.1 Een klacht voorafgaand aan je vakantie

Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van FarmCamps. Deze klachten kunnen zowel telefonisch (tijdens kantooruren) als via e-mail gemeld worden aan FarmCamps. Wij zullen binnen twee werkdagen reageren op de klacht en je op de hoogte houden van de afwikkeling.

5.2 Een klacht tijdens je vakantie

Indien je een klacht hebt over de tent of de diensten en faciliteiten geleverd op de Camps, dan dien je deze eerst voor te leggen aan de campingbeheerder teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien je niet samen tot een oplossing komt, kun je contact opnemen met FarmCamps, zodat wij zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen bieden. Wij trachten deze klachten direct te behandelen en op te lossen en houden je hierover op de hoogte.

5.3 Termijn indienen klacht

Je klacht dient uiterlijk binnen één maand na afloop van je vakantie schriftelijk bij FarmCamps te worden ingediend. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

6. Aansprakelijkheid en Huishoudelijk Reglement

6.1 Aansprakelijkheid en (eigen) risico

FarmCamps is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkent aan jou of je medereizigers door welke oorzaak dan ook tijdens je verblijf bij een van onze aangesloten Camps. Verder is FarmCamps niet aansprakelijk voor overlast c.q. schade door omgevingsfactoren zoals geluidshinder of stankoverlast in welke vorm dan ook. Het gebruik van alle faciliteiten en diensten aangeboden door FarmCamps op de Camps is altijd voor eigen risico. In geval FarmCamps op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bosbrand of veeziekte die voor mens en dier gevaarlijk kunnen zijn, waardoor jij gedwongen bent je tent of staplaats te verlaten, is FarmCamps niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

6.2 Huishoudelijk Reglement

Om het verblijf bij FarmCamps zo aangenaam mogelijk te houden voor alle gasten, dienen alle gasten zich te houden aan het op het desbetreffende Camp geldende Huishoudelijk Reglement. Overtreding van de regels die beschreven staan in voornoemd document kan verwijdering van het Camp tot gevolg hebben. Dit zonder recht op schadevergoeding door FarmCamps en met het recht van FarmCamps om mogelijke schade te verhalen. Tijdens je verblijf ben je aansprakelijk voor door jou en je medereizigers toegebrachte schade aan de tent, de inrichting van de tent en schade aan de van toepassing zijnde inrichting (waaronder aangeboden faciliteiten en dieren) van de Camp.

7. Overig

7.1 Nederlands Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en FarmCamps bij het huren van een tent.

7.2 Wijziging voorwaarden, aanbod en documentatie

FarmCamps heeft het recht haar boekingsvoorwaarden en aanbod eenzijdig te wijzigen en zal steeds de meest recente van toepassing zijnde documenten publiceren op haar website (www.farmcamps.nl).

7.3 Evidente fouten

Evidente fouten of vergissingen op onze website of documentatie binden FarmCamps niet. Voor de juistheid van door derden verstrekte informatie omtrent FarmCamps en haar aanbod is FarmCamps niet verantwoordelijk.