Goed boeren met FarmCamps

De samenwerking met onze agrariërsDe samenwerking met onze agrariërs

Wij gaan met onze partners een langdurige samenwerking aan. Omdat beide partijen bij het aangaan van zo'n verbinding niet over 1 nacht ijs gaan, worden er een aantal stappen doorlopen.

 • Stap 1: Kennismaking en haalbaarheidstoets

Na een eerste kennismaking kunnen er nog enkele aanvullende gesprekken plaatsvinden over jullie groeikansen met FarmCamps. Samen met jullie brengen wij in kaart of jullie erf geschikt is, welke aanpassingen er gedaan moeten worden, onderzoeken wij het te doorlopen vergunningen traject en maken we een prognose van jullie inkomsten en investeringen.  

 • Stap 2: Opstellen van samenwerkingsplan

Als uit de vorige stap blijkt dat beide partijen een samenwerking zien zitten en kansrijk achten, maken wij een samenwerkingplan op maat. Hierin wordt vastgelegd wat er moet gebeuren om op jullie erf een FarmCamps locatie te starten en doen wij jullie een concreet voorstel om jullie aan te sluiten bij FarmCamps.

 • Stap 3: Samenwerkingsovereenkomst 

Bij aanvaarding van het samenwerkingsplan gaan wij een samenwerkingsovereenkomst aan voor 5 jaar. De overeenkomst kan vervolgens steeds voor een termijn van 5 jaar worden verlengd. In de overeenkomst worden alle rechten en plichten van beide partijen vastgelegd.

 • Stap 4: Start bouwwerkzaamheden

Als we de samenwerking met elkaar aangaan, wordt in het samenwerkingsplan ook een planning gemaakt voor de werkzaamheden op jullie boerderij om er een FarmCamps locatie te realiseren. Vanaf het moment van ondertekening tot realisatie houden wij rekening met een termijn van 3 tot 6 maanden. Uiteraard stopt onze begeleiding dan niet, en helpen wij jullie ieder seizoen met het runnen van jullie FarmCamps locatie.

5 redenen om met FarmCamps te starten5 redenen om met FarmCamps te starten

 1. Wij bieden een zeer aantrekkelijk verdienmodel.

 2. Doordat wij investeren in de aanschaf en plaatsing van de luxe tenten, zijn jullie eigen opstartkosten beheersbaar.

 3. Wij zetten in op een duurzame relatie gebaseerd op samenwerking, transparantie en een bewijsbare win-win situatie.

 4. Heldere taakverdeling waarbij wij alle marketing- en salesactiviteiten voor onze rekening nemen en jullie als gastheer/gastvrouw op jullie erf de gasten een onvergetelijke vakantie bezorgen.

 5. Ook als jullie al een bestaande boerderijcamping hebben, bieden wij jullie een gegarandeerde rendementsverbetering.

Onze toegevoegde waardeOnze toegevoegde waarde

 • FarmCamps ontzorgt

Wij verzorgen alle werkzaamheden op het gebied van marketing, klantenservice, reserveringen, financiën en formule ontwikkeling. Juist die zaken waar jullie vaak de tijd, expertise of het geld niet voor hebben, zijn de kerncompetentie van het FarmCamps team.

 • FarmCamps ondersteunt

Wij bieden gratis professionele ondersteuning bij het starten en beheren van jullie FarmCamps locatie. Wij zorgen dat jullie je rol als gastheer/gastvrouw optimaal kunnen uitoefenen naast jullie werkzaamheden op de boerderij. Ons streven is om het jullie zo makkelijk mogelijk te maken

 • FarmCamps 1 + 1 = 3

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Als iedereen doet waar hij het beste in is levert dat synergie op. Het resultaat van deze samenwerking is een beter resultaat dan dat een ieder individueel kan bereiken.

Heldere taakverdeling

Jullie taken

 • Als gastheer/gastvrouw de gasten onthalen op een boerenavontuur zoals dat door FarmCamps beloofd wordt.

 • Het organiseren van de FarmCamps boerenactiviteiten.

 • Het aanbieden van de FarmCamps boerendiensten.

 • Beheer en onderhoud van de Camp incl. de voorzieningen.

 • Schoonmaak, klein onderhoud, winterklaar maken en, indien nodig, winteropslag van de tenten.

 • De aanleg van de benodigde nutsvoorzieningen (gas/water/elektra/afvoer) t.b.v. de tenten.

 • De bouw van de Camp conform de FarmCamps richtlijnen, inclusief aanvragen van de benodigde vergunningen.

Onze taken

 • Alle klantcontacten zoals verwerken reserveringen, enquêtes, vragen, klachten, facturering, betaling.

 • Alle marketing taken zoals on- en offline reclame, social media, formule ontwikkeling e.d.

 • Operationele coaching van onze boeren gedurende het seizoen, o.a. middels handboek, benodigde rapportages zoals aankomstlijsten, bezetting rapportages en enquêteresultaten, bedrijfsbezoeken, jaarlijkse terugkomdag en kick-off dag.

 • Begeleiding bij de start en bouw van een nieuwe locatie, inclusief ondersteuning bij verkrijgen benodigde vergunningen, aanschaf van benodigde materialen en voorzieningen.

 • Aanschaf, groot onderhoud en 1e plaatsing van de tenten.