De FarmCamps filosofie

Behoud cultureel erfgoedBehoud cultureel erfgoed

De gemiddelde Nederlander heeft nog maar weinig binding met het platteland en het boerenbedrijf. Kwamen we vroeger nog geregeld op de boerderij, tegenwoordig is er een grote afstand tussen tuin en tafel. Vooral kinderen in de stad weten nog maar weinig over de productiewijze en herkomst van ons voedsel en de rol die boeren daarin spelen.

De inkomenspositie van veel agrarische bedrijven staat al jaren onder druk en een aantal boerengezinnen leeft zelfs onder de armoedegrens. Opvolging is een probleem; veel jongeren trekken naar de stad. Het platteland dreigt te verarmen en vergrijst. De bestaande boerenbedrijven proberen hun inkomen op peil te brengen door hun kosten nog verder te verlagen, door ketensamenwerking, diversificatie, kansen te omarmen of door zich te specialiseren.

Een nieuwe toekomst voor agrarische ondernemersEen nieuwe toekomst voor agrarische ondernemers

FarmCamps wil graag een bijdrage leveren aan de versterking en het behoud van het boerenbedrijfsleven. De organisatie wil agrarische ondernemers zicht bieden op herontwikkeling en rendementsverbetering.

Daarmee geeft FarmCamps tevens een impuls aan het behoud van ons culturele erfgoed. Boerengezinnen helpen in het genereren van een goed inkomen en - daarnaast - het vergroten van het maatschappelijk respect voor het wonen, werken en leven op de boerderij.

De boerderij hoort bij de opvoeding van onze kinderenDe boerderij hoort bij de opvoeding van onze kinderen

FarmCamps richt zich in eerste instantie op jonge gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Kinderen hebben de toekomst wat ons betreft. Kinderen spelen steeds minder buiten, zitten achter het beeldscherm en bewegen structureel minder.

Maar... neem kinderen eens mee naar de boerderij. Kijk wat er gebeurt als ze met de boerin meegaan om de dieren te voederen, als ze met de boer op de wagen mee mogen, het land op. Het is wonderlijk om te zien hoe deze ogenschijnlijk simpele dingen indruk maken op een kind.

Via FarmCamps willen we jonge gezinnen in verbindingen brengen met een knusse, rustige en natuurlijke omgeving. Daarin reiken we de mogelijkheden en middelen aan om - spelenderwijs - de natuur, het platteland en het boerenbedrijf te (her)ontdekken en te beleven. Door te logeren bij FarmCamps, gewoon bij de boer.